WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest oddanie nauczycielowi wypełnionej komputerowo i podpisanej przez rodzica  karty zgłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć na stronie: