Pierwszaki rozpoczęły swoją przygodę ze szkołą ciekawie i radośnie!