Pomimo dość pochmurnego dnia dzieci z klasy Ia, Ib i Ic świetnie bawiły się na wycieczce w Parku Ewolucji. Spotkały dinozaury, odwiedziły w batyskafie dno oceanu, przejechał się dinopociągiem a potem całe i zdrowe wróciły do szkoły.