EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

JĘZYK POLSKI- wynik wysoki w skali staninowej

 • ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z JĘZYKA POLSKIEGO

  Klasa 8a

  Klasa 8b

  Szkoła (SP24)

  Gmina Gdańsk

  Powiat m. Gdańsk

  Województwo pomorskie

  Kraj Polska

  66,7%
  i 64,7%*

  66%

  66%

  64%

  64%

  58%

  59%

  *liczone wraz z uczniami piszącymi inny arkusz

 • SKALA STANINOWA.

  8a

  Stanin 7

  66,7%

  8b

  Stanin 7

  66%

  szkoła

  Stanin 7

  66%

JĘZYK ANGIELSKI - wynik wysoki w skali staninowej

 • ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z języka angielskiego

  Klasa 8a

  Klasa 8b

  Szkoła (SP24)

  Gmina Gdańsk

  Powiat m. Gdańsk

  Województwo pomorskie

  Kraj Polska

  69%

  66%

  67%

  67%

  67%

  54%

  54%

 • SKALA STANINOWA

  8a

  Stanin 8

  69%

  8b

  Stanin 7

  66%

  szkoła

  Stanin 7

  67%

MATEMATYKA - wynik bardzo wysoki w skali staninowej

 • ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z matematyki

  Klasa 8a

  Klasa 8b

  Szkoła (SP24)

  Gmina Gdańsk

  Powiat m. Gdańsk

  Województwo pomorskie

  Kraj Polska

  55%

  64%

  61%

  54%

  54%

  45%

  46%

 • SKALA STANINOWA

  8a

  Stanin 7

  55%

  8b

  Stanin 8

  64%

  szkoła

  Stanin 8

  61%


  STANIN

  SKALA STANINOWA ŚREDNICH WYNIKÓW SZKÓŁ w %

  NAZWA STANINA

  1

  11- 25

  najniższy

  2

  26 - 31

  bardzo niski

  3

  32 - 36

  niski

  4

  37 - 41

  niżej średni

  5

  42 - 46

  średni

  6

  47 - 51

  wyżej średni

  7

  52 - 57

  wysoki

  8

  58 - 66

  bardzo wyskoki

  9

  67 - 95

  najwyższy


  *Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.