Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021:

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom bardzo wysokiego wyniku egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Warto nadmienić, że w 9 - stopniowej skali staninowej nasza szkoła w każdym z trzech przedmiotów egzaminacyjnych osiągnęła 8, czyli bardzo wysoki stanin.

*Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację

Oto nasze wyniki na tle miasta, gminy i kraju:

ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z JĘZYKA POLSKIEGO

Klasa 8a

Klasa 8b

Szkoła (SP24)

Gmina Gdańsk

Województwo pomorskie

Kraj Polska

75%

70%

72%

66%

58%

60%

 

Mocną stroną naszych uczniów okazało się tworzenie tekstów, wyszukiwanie potrzebnych informacji i znajomość większości lektur. Zachęcamy do czytania także tych mniej interesujących lektur, a wynik na pewno będzie jeszcze lepszy.

ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z MATEMATYKI

Klasa 8a

Klasa 8b

Szkoła (SP24)

Gmina Gdańsk

Województwo pomorskie

Kraj Polska

66%

56%

61%

55%

46%

47%

 

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.

ŚREDNIE WYNIKI ZEGZAMINU ÓSMOKLASISTY z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa 8a

Klasa 8b

Szkoła (SP24)

miasto Gdańsk

Województwo pomorskie

Kraj Polska

87%

79%

83%

77%

65%

66%

 

W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności zdających w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Egzamin okazał się dla uczniów naszej szkoły łatwy.

 

Życzymy powodzenia oraz wytrwałości w przygotowaniach do egzaminu obecnym uczniom klas ósmych!