W grudniu 2021 roku odbył się Szkolny konkurs plastyczny "Mikołaj woczach dziecka" dla klas 0 - 3.
Wzięły w nim udział dwie klasy pierwsze i dwie drugie.
Uczniowie wykonali wiele ciekawych prac.
Oto prace laureatów konkursu.

Zobacz wyniki konkursu