Wyniki  XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®”

 

Lp.

KLASA

Imię i nazwisko   

LICZBA PUNKTÓW

NAGRODA

1.

1B

PIOTR BARTNICKI

58,00

 

2.

1B

HELENA ROJEWSKA

65,00

wyróżnienie

3.

2B

JAKUB KUBERSKI

48,00

 

4.

2B

JAN POTASZKIN

54,00

 

5.

2B

DANIEL GRABOWSKI

64,00

wyróżnienie

6.

2C

FRANCISZEK LICZNERSKI

63,00

wyróżnienie

7.

3B

NADIA PŁACZEK

117,33

wyróżnienie

8.

3B

MARIANNA CIECHOLEWSKA

101,33

 

9.

3B

BARTOSZ ŻYWICKI

109,33

wyróżnienie

10.

3B

MAKSYMILIAN MOSEK

74,67

 

11.

3C

PATRYCJA WOJTOWICZ

33,33

 

12.

3C

KAROL KUBERSKI

74,67

 

13.

4C

TYMOTEUSZ BEREZOWSKI

58,67

 

14.

5B

ALEKSANDRA OŻDZIŃSKA

122,33

 

15.

5B

MIKOŁAJ WOJCIECHOWSKI

120,33

 

16.

5B

ALEKSANDER BROŻEK

91,00

 

17.

7B

ANASTAZJA LITWIŃSKA

72,67

 

18.

7C

JAGODA STANKIEWICZ

96,00

 

19.

7C

ADAM ROSA

108,00

 

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!