6 września 2021 r. poniedziałek
Zebranie z rodzicami oddziałów przedszkolnych godz. 17.00.
7 września 2021 r. wtorek
1.Zebranie z rodzicami klas I – godz. 17.00.
2.Zebranie dla rodziców uczniów klas II i III posiadających opinię PPP – godz. 17.00
3. Zebranie dla rodziców uczniów klas II i III  z wychowawcami – godz. 17.45.
8 września 2021 r. środa
1.Zebranie dla rodziców uczniów klas VI - VIII posiadających opinię PPP – godz. 17.00
2.Zebranie dla rodziców uczniów klas VI – VIII z wychowawcami – godz. 17.45
3. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-V z wychowawcami - godz. 17.00 (W trakcie zebrań wejdą do klas terapeuci pedagogiczni).