ŻEGNAMY ZIMĘ W ŚWIETLICY.
Zanim przywitamy wiosnę, wróćmy wspomnieniami do zimowych zabaw w świetlicy.