Szkoła Podstawowa nr 24
im. Gustawa Morcinka 
w Gdańsku    
DLA NAS KAŻDY UCZEŃ JEST NAJWAŻNIEJSZY!
 
       Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku może poszczycić się ponad 50 letnią tradycją, w którą od 17 lat wpisują się klasy integracyjne. Jednak prawdziwe bogactwo SP 24 tworzą pracujący w niej ludzie, a przede wszystkim uczniowie.  Troska o dobro oraz wszechstronny rozwój dziecka stawia przed nami coraz nowsze wyzwania.  Istotne   dla   nas   jest   identyfikowanie   potrzeb   uczniów  i dobór odpowiednich rozwiązań do indywidualnych możliwości dziecka. Naszym naturalnym partnerem na drodze do osiągnięcia sukcesu dziecka są rodzice. Dzięki współpracy, synergii oraz relacjach opartych na wzajemnym szacunku często rzeczy niemożliwe okazują się osiągalne.
W ramach realizacji wielu projektów współpracujemy  z  lokalnym   biznesem  oraz przedsiebiorstwamio szerszym zasięgu działania, za pomoc których jesteśmy bardzo wdzięczni.  Razem pokazujemy dzieciom, jak  ważną  rolę  pełni   dialog,    wzajemne    zrozumienie    oraz    wspólna  realizacja  celu.  Stawiamy na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych uczniów, a wysoki poziom nauczania gwarantuje solidne podstawy do dalszej edukacji.
DLA NAS KAŻDY UCZEŃ JEST NAJWAŻNIEJSZY! 

 ZAPEWNIAMY

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

 • opiekę pedagoga szkolnego,

 • opiekę świetlicową dla uczniów klas 0-III od 7.00 do 17.00,

 • bazę szkoły dostosowaną do potrzeb ucznia:

      - dobrze zagospodarowane i wyposażone sale lekcyjne m.in. w tablice interaktywne,

      - pracownię komputerową,

      - bibliotekę z czytelnią,

      - Centrum Multimedialne,

      - dwie sale gimnastyczne,

      - salę do gimnastyki korekcyjnej,

      - salę zabaw „Radosnej Szkoły”,

      - plac zabaw oraz boisko,

      - osobną świetlicę dla dzieci z oddziału przedszkolnego,

      - własną kuchnię i stołówkę.


OFERUJEMY

 • naukę języków obcych na wysokim poziomie,

 • ciekawie prowadzone zajęcia świetlicowe (np. przyrodnicze, plastyczne, językowe, komputerowe),

 • zajęcia rytmiczno-muzyczne, koncerty,

 • zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne:

      - zajęcia korygujące wady postawy.

      - teatr w języku angielskim,

      - zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego,

      - zajęcia sportowo-rekreacyjne,

 • zajęcia wyrównawcze, różnorodne zajęcia specjalistyczne m.in. logopedyczne i terapii sensorycznej,

 • koło j. niemieckiego, komputerowe, humanistyczne, przyrodnicze, historyczne, matematyczne, artystyczne.

 
ORGANIZUJEMY
 • konkursy międzyszkolne (Biesiada Filmowa, konkursy przedmiotowe dla uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych),

 • szkolne konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie, przyrodnicze i inne,

 • szkolne zawody sportowe, również dla uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych,

 • pokazy taneczne,

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,

 •  akcje charytatywne: współpraca z fundacją Trzeba Marzyć, Adopcja na odległość, pomoc uczniom w trudnej sytuacji,

 • wycieczki,

 • wspólne wyjścia na lodowisko – z inicjatywy Rady Rodziców.

        

NASZE OSIĄGNIĘCIA

 • nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie klas VI,

 • uzyskaliśmy poziom B (wysoki) w ewaluacji problemowej zewnętrznej,

 • posiadamy certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”,

 • uzyskaliśmy Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji,

 • nasi uczniowie uzyskują tytuły laureatów w konkursach:

 • wojewódzki konkurs matematyczny,

 • Alfik Matematyczny ,

 • wojewódzki konkurs Megaolimpiada Wiedzy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody,

 • Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Gdańsku,

 • nasze uczennice zdobyły III miejsce w Mistrzostwach Gdańska w mini piłkę siatkową – 2013.

​​

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. "Gustawa Morcinka"
Lilli Wenedy 19
80-419 Gdańsk

Telefon: (58) 347 72 12
Email: sp.24.gdansk@wp.pl
Strona WWW: http://www.sp24gdansk.pl/