INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SAMODZIELNY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

Informuję, że po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. administracyjnych została wybrana Pani Dorota Radziun zamieszkała w Gdańsku.        

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjnych. Kandydatka osiągnęła najwyższe wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

Gdańsk, dnia 30 czerwca 2021 r.                                                               

pliki do pobrania