1. BOŻENA ZGŁOBICKA - DYREKTOR SZKOŁY, nauczyciel - zajęcia rozwijające kreatywność w klasach pierwszych,

 2. MAŁGORZATA DZIENISZEWSKA - WICEDYREKTOR SZKOŁY, nauczyciel matematyki,

 3. GRAŻYNA RZEWUSKA - WICEDYREKTOR SZKOŁY, nauczyciel - zajęcia rewalidacyjne

 4. IZABELA ARCZYKOWSKA-GUMIENNA - nauczyciel wspomagający,

 5. JEANETTA BŁAŻEK - nauczyciel - rehabilitant,

 6. WERONIKA BŁAŻEK - nauczyciel- rehabilitant,

 7. MAGDALENA BOJAROWSKA - nauczyciel wychowania fizycznego,

 8. BARBARA BRZOZOWSKA - nauczyciel wspomagający,

 9. ANNA BUDZIŃSKA - nauczyciel języka angielskiego,

 10. ANNA CHYLA - nauczyciel języka polskiego, 

 11. KATARZYNA CZARNOBAJ - nauczyciel chemii,

 12. AGNIESZKA DARDZIŃSKA - wychowawca świetlicy,

 13. MAGDALENA DĄBROWSKA - nauczyciel języka angielskiego, 

 14. JOLANTA DELBAS - nauczyciel w przedszkolu,

 15. MONIKA DUTKIEWICZ - nauczyciel języka angielskiego,

 16. OLGA ELANDT - nauczyciel wspomagający,

 17. BARBARA FIERKA - nauczyciel terapeuta,

 18. MARTA GAJEWSKA - nauczyciel techniki, informatyki, języka francuskiego, edukacji
  dla bezpieczeństwa, 

 19. BEATA GLEJT - nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy,

 20. MAŁGORZATA GRABAN - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 21. KAROLINA GRAFF - nauczyciel przedszkola

 22. BEATA GRĄDZKA - nauczyciel matematyki,

 23. AGNIESZKA HRYCAK - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,

 24. WŁADYSŁAWA JASIŃSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 25. MAGDALENA KACZMAREK - nauczyciel wspomagający,

 26. MARCIN KAMIŃSKI - nauczyciel wspomagający,

 27. EWA KARCZEWSKA - nauczyciel matematyki, 

 28. DAGMARA KLINKOSZ - nauczyciel wspomagający, 

 29. ARKADIUSZ KOBIELA - wychowawca świetlicy,

 30. EWA KOŁODZIEJ - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

 31. IZABELA KOPERSKA - nauczyciel wspomagający,

 32. IZABELA KORWEL - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 33. AGNIESZKA KOSKO-HOŁOWCZYC - nauczyciel języka niemieckiego i historii, 

 34. JOANNA KOSTYK - nauczyciel w przedszkolu,

 35. DOMINIKA KOWALIK - logopeda,

 36. PIOTR KRAWCZYK - nauczyciel wychowania fizycznego,

 37. LESZEK KREJCZY - nauczyciel języka polskiego, 

 38. DOROTA LANGE - nauczyciel wspomagający,

 39. WERONIKA LENARCIK-ŚMIGIELSKA - nauczyciel języka niemieckiego,

 40. RENATA LESZCZYŃSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 41. JOLANTA LEWIŃSKA - nauczyciel wspomagający,

 42. KAROLINA ŁOŚ - nauczyciel języka polskiego, 

 43. ALEKSANDRA MAJEWSKA-PORZEZIŃSKA - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,

 44. AGNIESZKA MALISZEWSKA - nauczyciel muzyki i plastyki,

 45. MAŁGORZATA MARCINIAK - wychowawca świetlicy,

 46. MATEUSZ MICHALSKI - nauczyciel wychowania fizycznego,

 47. IZABELA MITUKIEWICZ - nauczyciel religii,

 48. AGNIESZKA NOWAK - nauczyciel wspomagający,

 49. PATRYCJA PIECHOCKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 50. AGNIESZKA PIERNICKA - nauczyciel wychowania fizycznego,

 51. IWONA PIETRASZEK - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 52. AGNIESZKA PRZYBYLSKA - nauczyciel przyrody, geografii, 

 53. MONIKA SADOWSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 54. TERESA SCHWARZ-SŁOMIŃSKA - pedagog szkolny, 

 55. PAULINA SIEBIERT - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

 56. IWONA SIKORSKA - nauczyciel wspomagający,

 57. IZABELA SIWIAK - nauczyciel informatyki, bibliotekarz, 

 58. ELŻBIETA SOBOLEWSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki w klasach I-III,

 59. ALEKSANDRA SOWA - nauczyciel - zajęcia rewalidacyjne,

 60. ANNA SZYMANOWSKA - nauczyciel historii, bibliotekarz, doradca zawodowy,

 61. MONIKA WIDEŁ-WYSOCKA - nauczyciel wspomagający,

 62. ALICJA WYKRZYKOWSKA - nauczyciel matematyki, fizyki,

 63. KATARZYNA ZAKOLSKA - wychowawca w przedszkolu,

 64. HALINA ZAWALICH - nauczyciel religii