RADA RODZICÓW
 
rok szkolny 2015/2016
 
PREZYDIUM:
 
Przewodnicząca Rady Rodziców              - Angelika Kłosińska,
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców         - Tomasz Kolerski,
Sekretarz Rady Rodziców                            - Anna Banachowska,
Skarbnik Rady Rodziców                             - Justyna Nosal-Bartniczuk,
Członek Rady Rodziców - Piotr Bury,
Członek Rady Rodziców - Ewa Łopacka,
Członek Rady Rodziców - Tomasz Utracki.
KOMISJA REWIZYJNA:
Członek Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Wośko,
Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Karolewska,
Członek Komisji Rewizyjnej - Marzena Kowalik.
KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW:
Składki na Fundusz Pomocy Szkole można wpłacać na konto Rady Rodziców:
Bank PKO BP  64 1020 1811 0000 0702 0222 7361
Wysokość składki:
roczna -  40 zł.
semestralna -  20 zł.
FUNDUSZ RADY RODZICÓW JEST W CAŁOŚCI PRZEZNACZONY NA POTRZEBY PAŃSTWA DZIECI, tj. zakup pomocy dydaktycznych, nagród, dofinansowanie imprez szkolnych, konkursów, zawodów, pomoc materialną w przypadku trudnej sytuacji materialnej (np. w postaci finansowania posiłków).
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rady Rodziców.
W razie jakichkolwiek pytań, uwag, chęci pomocy, prosimy o kontakt osobisty lub mailowy:radarodzicowsp24gdansk@wp.pl
pliki do pobrania