Uchwała Nr VII/226/99 Rady Miasta Gdańska z dnia marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku.