Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć rozwijających zainteresowania

ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE

Cele zajęć:

  • wspieranie harmonijnego rozwoju ucznia;
  • promowanie aktywnego  stylu życia i dbanie o zdrowie;
  • propagowanie zasady fair-play;
  • podnoszenie  poziomu sprawności fizycznej;
  • integracja środowiska szkolnego;
  • korygowanie wad postawy.

KÓŁKO POLONISTYCZNE
Koło polonistyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania. Można przygotować się do konkursu i egzaminu, omówić trudniejszy materiał. Koło zawiesiło działalność w nauce zdalnej. 
SZKOLNE ZAJĘCIA HISTORYCZNE DLA KLAS 6-7
Tutaj uczymy się historii z karykatur, map, kronik, listów, pamiętników, dokumentów i zdjęć. Serdecznie zapraszamy wytrwałych, dociekliwych i ciekawych przeszłości!