Witamy w naszej świetlicy!

Tu pod profesjonalną opieką nauczycieli dzieci spędzają miło i kreatywnie czas, odpoczywają, uczą się wielu ciekawych rzeczy, zacieśniają więzi z rówieśnikami, odrabiają lekcje, a przede wszystkim świetnie się bawią.

W ramach pracy świetlicy szkolnej realizowane są następujące zajęcia:

- zajęcia sportowo – rekreacyjne (zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, podłoga interaktywna, „kalaki”- pałki piankowe, turnieje sportowe, dawne zabawy podwórkowe...)

- zajęcia umuzykalniające (gry i zabawy ze śpiewem, taniec, gra na Bum Bum rurkach...)

- zajęcia czytelnicze („Zaczytane poranki” – projekt popularyzujący czytelnictwo wśród dzieci...)

- zajęcia tematyczne (związane z zagadnieniami ujętymi w planie pracy świetlicy, dotyczące m.in. kształtowania postaw społecznych, proekologicznych, więzi z regionem...)

- zajęcia plastyczno – techniczne, koło robótek ręcznych

- gry i zabawy umysłowe (gry stolikowe, zabawy słowne, łamigłówki, zagadki, krzyżówki, rebusy, quizy, zabawy rozwijające myślenie logiczne i twórcze, dawne zabawy na papier i ołówek...)

- zajęcia z zastosowaniem różnorodnych form teatralnych (drama, pantomima, zabawy w teatr, inscenizacje...)

- cykliczne zajęcia „Agresji mówimy stop!” (zajęcia relaksacyjne, integracyjne, „sztuka wyrażania emocji”...)

- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze według programu „Spójrz Inaczej”

- imprezy okolicznościowe i uroczystości świetlicowe (Pasowanie na Świetliczaka, andrzejki...)

- obchody świąt nietypowych (Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Ziemniaka, Dzień Kota...)

- konkursy (np. plastyczne, fotograficzne, quizy wiedzy, Świetlicowy Turniej Gry w Uno, Świetlicowy Maraton Układania Puzzli...)

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (projekcja bajek, filmów przyrodniczych i edukacyjnych...)

- odrabianie zadań domowych

- zajęcia według indywidualnych preferencji i zainteresowań uczniów

W ramach pracy świetlicy włączamy się również w akcje charytatywne np.: Piąteczka dla Oleczka, Wielka Zbiórka Książek, Podaruj Buty Bezdomnemu, Góra Grosza, Tutki Charytatywne.

Tu można pobrać kartę zgłoszenia do świetlicy