PRACA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Poniedziałek     7.30-15.05

Środa              7.30-15.05

Piątek             7.30-15.05

 

Do zadań pielęgniarki w szkole należy:

  1. Realizacja świadczeń gwarantowanych, obejmujących:

    - wykonywanie testów przesiewowych: badanie rozwoju (waga i wzrost),

    - badanie wzroku i słuchu,

    - badanie postawy ciała,

    - pomiary ciśnienia tętniczego,

    - kierowanie do lekarza POZ.

  1. Opieka czynna:

    Dalsza opieka nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.

  1. Opieka nad uczniami z niepełnosprawnością

  2. Porady ambulatoryjne, pierwsza pomoc

  3. Promocja zdrowia