• BOŻENA ZGŁOBICKA - DYREKTOR SZKOŁY, nauczyciel - zajęcia rozwijające kreatywność w klasach pierwszych,

 • MAŁGORZATA DZIENISZEWSKA - WICEDYREKTOR SZKOŁY, nauczyciel matematyki,

 • GRAŻYNA RZEWUSKA - WICEDYREKTOR SZKOŁY, nauczyciel - zajęcia rewalidacyjne

 • IZABELA ARCZYKOWSKA-GUMIENNA - nauczyciel wspomagający,

 • KATARZYNA BALEWSKA - nauczyciel wspomagający,
 • MAGDALENA BOJAROWSKA - nauczyciel wychowania fizycznego,

 • BARBARA BRZOZOWSKA - nauczyciel wspomagający,

 • ANNA BUDZIŃSKA - nauczyciel języka angielskiego,

 • ANNA CHYLA - nauczyciel języka polskiego, 

 • KATARZYNA CZARNOBAJ - nauczyciel chemii,

 • AGNIESZKA DARDZIŃSKA - wychowawca świetlicy,

 • MAGDALENA DĄBROWSKA - nauczyciel języka angielskiego, 

 • JOLANTA DELBAS - nauczyciel w przedszkolu,

 • MONIKA DUTKIEWICZ - nauczyciel języka angielskiego,

 • OLGA ELANDT - nauczyciel wspomagający,

 • BARBARA FIERKA - nauczyciel terapeuta,

 • MARTA GAJEWSKA - nauczyciel techniki, informatyki, języka francuskiego, edukacji
  dla bezpieczeństwa, 

 • MAŁGORZATA GRABAN - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 • BEATA GRĄDZKA - nauczyciel matematyki,

 • AGNIESZKA HRYCAK - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,

 • WŁADYSŁAWA JASIŃSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 • KARINA JUKIEWICZ - nauczyciel wspomagający
 • MAGDALENA KACZMAREK - nauczyciel wspomagający,

 • MARCIN KAMIŃSKI - nauczyciel wspomagający,

 • EWA KARCZEWSKA - nauczyciel matematyki, 

 • DAGMARA KLINKOSZ - nauczyciel wspomagający, 

 • ARKADIUSZ KOBIELA - wychowawca świetlicy,

 • EWA KOŁODZIEJ - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

 • IZABELA KOPERSKA - nauczyciel wspomagający,

 • IZABELA KORWEL - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 • AGNIESZKA KOSKO-HOŁOWCZYC - nauczyciel języka niemieckiego i historii, 

 • JOANNA KOSTYK - nauczyciel w przedszkolu,

 • DOMINIKA KOWALIK - logopeda,

 • PIOTR KRAWCZYK - nauczyciel wychowania fizycznego,

 • LESZEK KREJCZY - nauczyciel języka polskiego, 

 • WERONIKA LENARCIK-ŚMIGIELSKA - nauczyciel języka niemieckiego,

 • RENATA LESZCZYŃSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 • JOLANTA LEWIŃSKA - nauczyciel wspomagający,

 • KAROLINA ŁOŚ - nauczyciel języka polskiego, 

 • ALEKSANDRA MAJEWSKA-PORZEZIŃSKA - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,

 • AGNIESZKA MALISZEWSKA - nauczyciel muzyki i plastyki,

 • MAŁGORZATA MARCINIAK - wychowawca świetlicy,

 • MATEUSZ MICHALSKI - nauczyciel wychowania fizycznego,

 • IZABELA MITUKIEWICZ - nauczyciel religii,

 • AGNIESZKA NOWAK - nauczyciel wspomagający,

 • VIOLETTA PIASECKA - nauczyciel terapeuta,
 • PATRYCJA PIECHOCKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 • AGNIESZKA PIERNICKA - nauczyciel wychowania fizycznego,

 • IWONA PIETRASZEK - nauczyciel w przedszkolu, 

 • AGNIESZKA PRZYBYLSKA - nauczyciel przyrody, geografii, 

 • KAROLINA ROMANOWSKA - psycholog szkolny,
 • MONIKA SADOWSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 • TERESA SCHWARZ-SŁOMIŃSKA - pedagog szkolny, 

 • DOROTA SEKRET - nauczyciel wspomagający,
 • PAULINA SIEBIERT - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

 • IWONA SIKORSKA - nauczyciel wspomagający,

 • IZABELA SIWIAK - nauczyciel informatyki, bibliotekarz, 

 • ELŻBIETA SOBOLEWSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki w klasach I-III,

 • ALEKSANDRA SOWA - nauczyciel - zajęcia rewalidacyjne,

 • ANNA SZYMANOWSKA - nauczyciel historii, bibliotekarz, doradca zawodowy,

 • MAŁGORZATA ŚLIWIŃSKA-ZAPRAWA - nauczyciel języka polskiego,
 • MONIKA WIDEŁ-WYSOCKA - nauczyciel wspomagający,

 • KAROLINA WŁODARCZYK - nauczyciel w przedszkolu,
 • ALICJA WYKRZYKOWSKA - nauczyciel matematyki, fizyki,

 • KARINA ZAJDA - nauczyciel matematyki,
 • KATARZYNA ZAKOLSKA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

 • HALINA ZAWALICH - nauczyciel religii