WYKAZ NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W GDAŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

 FUNKCJA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

1.

BOŻENA ZGŁOBICKA

DYREKOTR SZKOŁY

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej

2.

MAŁGORZATA DZIENISZEWSKA

WICEDYREKTOR

nauczyciel matematyki

3.

GRAŻYNA RZEWUSKA

WICEDYREKTOR

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

4.

Izabela Arczykowska-Gumienna

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

5.

Katarzyna Balewska

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych

6.

Katarzyna Bober

wychowanie fizyczne – rehabilitacja ruchowa, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika

7.

Magdalena Bojarowska-Krawczyńska

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagog

8.

Barbara Brzozowska

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, tyflopedagog, edukacja wczesnoszkolna

9.

Anna Chyla

nauczyciel języka polskiego, nauczyciel historii

10.

Katarzyna Czarnobaj

nauczyciel chemii

11.

Agnieszka Dardzińska

wychowawca świetlicy, terapii pedagogicznej

12.

Magdalena Dąbrowska

nauczyciel języka angielskiego

13.

Jolanta Delbas

nauczyciel w przedszkolu

14.

Izabela Długokęcka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka zdolnego

15.

Agnieszka Dostatni

nauczyciel biologii, przyrody, pedagog specjalny

16.

Monika Dutkiewicz

nauczyciel języka angielskiego

17.

Olga Elandt

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

18.

Barbara Fierka

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

19.

Anna Gołębiewska

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

20.

Małgorzata Graban

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda

21.

Beata Grądzka

nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog

22.

Anna Groth

nauczyciel języka angielskiego

23.

Malwina Gruszecka

nauczyciel plastyki

24.

Karina Jukiewicz

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

25.

Paulina Kiliszek

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

26.

Arkadiusz Kobiela

nauczyciel informatyki, wychowawca świetlicy, pedagog resocjalizacyjny

27.

Ewa Kołodziej

wychowawca świetlicy, logopeda, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

28.

Izabela Koperska

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

29.

Izabela Korwel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapia, terapia pedagogiczna

30.

Agnieszka Kosko – Hołowczyc

nauczyciel języka niemieckiego, historii

31.

Joanna Kostyk

nauczyciel w przedszkolu

32.

Dominika Kowalik

logopeda, edukacja wczesnoszkolna

33.

Piotr Krawczyk

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna

34.

Leszek Krejczy

nauczyciel języka polskiego

35.

Małgorzata Latoch

wychowawca świetlicy

36.

Patrycja Lauda

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapia pedagogiczna

37.

Weronika Lernacik-Śmigielska

nauczyciel języka niemieckiego, terapia pedagogiczna

38.

Renata Leszczyńska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

39.

Jolanta Lewińska

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, edukacja wczesnoszkolna, informatyka

40.

Karolina Łoś

nauczyciel języka polskiego, terapia nauki czytania i pisania

41.

Aleksandra Majewska-Porzezińska

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wychowanie fizyczne

42.

Agnieszka Maliszewska

nauczyciel muzyki, rytmiki, plastyki, techniki

43.

Małgorzata Marciniak

wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

44.

Karolina Marcinkowska

nauczyciel fizyki

45.

Mateusz Michalski

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna

46.

Adrian Miszk

nauczyciel matematyki i języka niemieckiego

47.

Izabela Mitukiewicz

nauczyciel religii

48.

Julia Natkaniec

wychowawca świetlicy

49.

Agnieszka Nowak

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, nauczyciel języka polskiego, tyflopedagog

50.

Joanna Paszkowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, geografii

51.

Paulina Pawłowska – Wróbel

nauczyciel języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna, psycholog

52.

Agnieszka Piernicka

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagog

53.

Iwona Pietraszek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyka korekcyjna

54.

Agnieszka Przybylska

nauczyciel przyrody, geografia, pedagog specjalny

55.

Karolina Romanowska

psycholog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

56.

Monika Sadowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

57.

Teresa Schwarz-Słomińska

pedagog szkolny

58.

Dorota Sekret

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych

59.

Paulina Siebert

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pedagog specjalny

60.

Iwona Sikorska

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych

61.

Elżbieta Sobolewska

pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel etyki, terapia pedagogiczna

62.

Aleksandra Sowa

pedagog specjalny, surdopedagog

63.

Ewa Sulkowska

nauczyciel muzyki

64.

Anna Szymanowska

nauczyciel bibliotekarz, doradztwo zawodowe, historia, wiedza
o społeczeństwie

65.

Małgorzata Śliwińska-Zaprawa

nauczyciel języka polskiego, historii

66.

Valdman Zoia

nauczyciel języka angielskiego

67.

Monika Wideł-Wysocka

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych

68.

Joanna Wolska

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną; edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnoś-cią intelektualną

69.

Marta Wójcik

nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych

70.

Karolina Wypijewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

71.

Adriana Zabieglińska

nauczyciel techniki

72.

Karina Zajda

nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

73.

Katarzyna Zakolska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

74.

Halina Zawalich

nauczyciel religii