Jest takie miejsce, do którego prowadzą drogi z najdalszych zakątków Gdańska. To miejsce, w którym tradycja przeplata się z nowoczesnością, wiedza z doświadczeniem, a indywidualizm z owocną wzajemną współpracą.

To miejsce w starym, lecz niezwykle klimatycznym zakątku Wrzeszcza, z dala od zgiełku ruchliwych ulic, anonimowego tłumu i pośpiechu, za którym trudno nadążyć… Miejsce kameralne, lecz jednocześnie otwarte dla  każdego.

Od ponad 60 lat wciąż w tym samym miejscu, lecz podążając z duchem czasu, stoi nasza szkoła, niepowtarzalna i wyjątkowa, której niestraszne są najnowsze technologie! Sale wyposażone w tablice interaktywne i projektory multimedialne, pracownia językowa, zielona klasa, zespół boisk i placów zabaw to tylko niektóre z innowacyjnych elementów jej wyposażenia.

Nasza szkoła jest bezpieczną przystanią dla każdego ucznia, który pragnie czerpać wiedzę, doświadczenie i mądrość życiową pełnymi garściami. Wspieramy rozwój osobowości, zachęcamy do rozwijania talentów i pasji, dlatego nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w różnych konkursach, a także wykazują się inicjatywą w organizowaniu  różnorodnych przedsięwzięć, akcji charytatywnych itp. Kształcimy bowiem uczniów wrażliwych na świat wartości, świadomych uczestników kultury, mocno osadzonych w tradycji narodowej i regionalnej, ale jednocześnie otwartych na wyzwania nowoczesności i śmiało patrzących w przyszłość.

Ponadto wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego ucznia oraz wychodzenie naprzeciw jego potrzebom. Od ponad 20 lat prowadzimy klasy integracyjne zgodnie z zasadą „jesteśmy razem, uczymy się razem, bawimy się razem, lecz także rywalizujemy”, z zachowaniem  olimpijskiej  zasady fair play. Zespół naszych nauczycieli wspomagających oraz pedagogów specjalistów dba o to, by sukces edukacyjny był w zasięgu każdego ucznia. Każdy bowiem uczeń jest ważny, niepowtarzalny i stanowi dla nas wyzwanie, któremu staramy się sprostać.

Wychowujemy naszych podopiecznych na rozważnych, aktywnych i tolerancyjnych obywateli, wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka, asertywnych wobec zachowań innych, a także świadomych swojego potencjału.

Absolwent naszej szkoły to młody, lecz świadomy własnej wartości i celów człowiek, który potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych i kroczyć wytyczoną przez siebie drogą. Nie tylko dysponuje określoną w podstawach programowych wiedzą, ale też umie ją wykorzystać w praktyce. Odznacza się  także gotowością do uczenia się przez całe życie. Wszak uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Nasza szkoła to miejsce wyjątkowych ludzi, zarówno uczniów, ich rodziców , jak i nauczycieli, którzy z pasją wykonują swoją pracę. Doświadczonych, twórczych, pełnych pomysłów, otwartych na współpracę i nowoczesność, dialog i różnorodność oraz zaangażowanych w życie lokalnej społeczności.

To także miejsce, w którym współpraca z rodzicami stanowi fundament dobrej edukacji i wychowania pokolenia przyszłości. Wreszcie miejsce, w którym  bez zaangażowania  rodziców, nie byłoby wyjątkowej, jakże przyjaznej atmosfery.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 24