Szanowni Państwo,
jesteśmy szkołą o 60 letniej tradycji, w którą od 20 lat wpisują się klasy integracyjne. Budynek szkoły mieści się wśród domów jednorodzinnych, gdzie nie słychać zgiełku głównych ulic. Nasza szkoła jest miejscem współpracy wspaniałych uczniów, doświadczonych nauczycieli oraz troskliwych rodziców. Czerpiemy mądrość zarówno z tradycji, jak i nowych osiągnięć cywilizacyjnych. To przyjazna, bezpieczna przystań, która zapewnia twórczą i nowoczesną przestrzeń rozwojową, przez co nasi uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne. Kształcimy uczniów świadomych tradycji kulturowej oraz elementarnych wartości, a jednocześnie odważnie sięgających po innowacje kreujące przyszłość. Kończąc naszą szkołę absolwent realnie ocenia posiadane kompetencje na tle otaczającej rzeczywistości, wykorzystuje nabyty wachlarz umiejętności, dzięki któremu świadomie planuje i realizuje ścieżkę życiową. Zdecydowanie określa cele oraz strategie ich osiągnięcia z zachowaniem zasad współżycia społecznego, współpracy z innymi,  empatii i wzajemnego szacunku. Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku zarządzana jest poprzez wartości wspólnie wypracowane przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły (dbałość o życie i zdrowie, bezpieczeństwo, szacunek, kreatywność), dominuje tu język empatii oraz porozumienie bez przemocy - przez co staje się organizacją inteligentną, a dalej - szkołą przyszłości.

Dla nas każdy uczeń jest najważniejszy!