Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Rada składa się z rodziców, którym zależy na dobru naszych uczniów, jak i na rozwoju środowiska, w którym się kształcą, są tu osoby takie same jak Państwo. Z tego powodu członkiem rady może zostać każdy, kto wspiera powyższe priorytety. W bieżącym roku szkolnym zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców – Urszula Krawczyńska

Skarbnik- Mirosław Kuciński

Sekretarz –Monika Szuba

Członek – Karolina Kornecka

Członek – Krzysztof Malottki

Skład Komisji Rewizyjnej

Radosław Szczepański

Joanna Gawrońska

Wiktoria Struch - Lenicka

 

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do wyrażania i organizowania inicjatyw, które Państwu chodzą po głowie.

W tym celu zapraszamy do kontaktu i rozmów z członkami rady:

on - line: radarodzicowsp24gdansk@wp.pl

oraz osobiście: w każdej klasie funkcjonuje współpracujący z Radą przedstawiciel klasy.

CELE RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice, dziękujemy za dotychczasowe wsparcie w minionych latach i Waszą gotowość do dalszej współpracy. Przypominamy, iż Rada Rodziców działa na rzecz uczniów SP24 w Gdańsku, jak i środowiska w którym funkcjonują oraz na rzecz rodziców uczniów naszej szkoły. Głównym celem Rady Rodziców jest pomoc w wychowaniu i kształceniu uczniów.

 

W ubiegłych latach z Państwa wpłat zostało dofinansowanych szereg kwestii m.in.:

 • zakup kocy termoizolacyjnych do wykorzystania na lekcje na ziemi w zimowej szkole,
 • zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej,
 • przekazanie drobnych kwot klasom na wyjścia czerwcowe,
 • nagrody w konkursach szkolnych,
 • zakup środków menstruacyjnych dla dziewcząt, które są dostępne u pielęgniarki szkolnej,
 • zakup routerów wzmacniających sygnał internetowy oraz opłata za abonament internetowy,
 • zakup Bratków, które zostały posadzone na terenie szkoły,
 • zakup artykułów papierniczych do wykonania dekoracji na tablicach korytarzy szkolnych oraz usługi poligraficzne z okazji obchodów Tygodnia Wiedzy o Autyzmie,
 • zakup myjki parowej dla jeszcze lepszej higieny powierzchni,
 • zakup sprzętu sportowego na lekcje wychowania fizycznego w tym piłek, zestawów do unihokeja, a także sprzętu do wykorzystania na przerwach w tym sakakanek. gum do skakania oraz dodatkowych piłek,
 • zakup biretów i emblematów dla uczniów klas pierwszych z okazji Pasowania na ucznia, oraz zakup dyplomów z okazji zakończenia roku szkolnego na oddziałów przedszkolnych,
 • zakup na festyn sportowy koralików do warkoczyków oraz farbek do twarzy,
 • zakup karniszy i zasłon na małą salę gimnastyczną, aby młodsze klasy miały możliwość swobodnego przebrania się,
 • - zakup nagrody SZKOLAR, która u nas w szkole ma wieloletnią tradycję i otrzymuje ją uczeń kończący szkołę za całokształt osiągnięć edukacyjnych, szczególnie wyróżniający się rzetelną pracą i zaangażowaniem.

Pomoc w tych i innych projektach nie byłaby możliwa gdyby nie liczne wpłaty od Państwa, za co bardzo dziękujemy.

Już dziś zapraszamy Państwa do wpłacenia jednorazowej składki na konto Rady Rodziców:

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW, SKŁADKA I DAROWIZNA

Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank PKO BP  64 1020 1811 0000 0702 0222 7361 (w tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko UCZNIA, aktualną klasę, dopisać „składka na Fundusz Pomocy Szkole”, przykład: Jan Kowalski, VIIIA, składka na Fundusz Pomocy Szkole)

Proponowana składka w roku szkolnym 2023/2024 to:

składka jednorazowa: 100 zł/uczeń na rok szkolny 2022/2023 lub 50zł x2 (składka semestralna: składka nr 1 do 10.11.2023, składka nr 2 do 10.03.2024) lub 10zł x 10 (składka miesięczna do 10ego każdego miesiąca od września 2023 do czerwca 2024).

Wpłaty na cel świetlicowy:

Składka na świetlicę szkolną wynosi 50 zł za rok.

Tak jak w ubiegłych latach z wyprawki świetlicowej, która zastąpiła indywidualny zakup przedmiotów potrzebnych do świetlicy przez rodziców, będziemy finansować zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania świetlicy, do zapewnienia dzieciom jak najlepszej opieki, aby te zajęcia w świetlicy nadal były dla dzieci tak ciekawe jak to miało miejsce w roku ubiegłym.  W ten sposób zakupione przedmioty są dostosowane do realnych potrzeb świetlicy i przede wszystkim dzieci.

Konto bankowe Rady Rodziców (cel świetlicowy):

Bank PKO BP  95 1020 1811 0000 0702 0304 3155

Zarówno nauczyciele jak i klasy mają możliwość zwracać się do Rady Rodziców o dofinansowanie do inicjatyw rozwojowych, konkursów, czy rzeczy niezbędnych dla klasy, niezbędny jest do tego wniosek przekazany osobiście do Przedstawiciela Klasy, lub na adres mailowy Rady Rodziców.

Pamiętajmy, że każdy może wesprzeć potrzeby naszych uczniów dowolną darowizną, poprzez wpłatę DOWOLNEJ WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH na konto Rady Rodziców!

Do złożenia darowizny zapraszamy zarówno Rodziców uczniów SP24, jak i wszystkich zainteresowanych spoza szkoły, które przełożą się na realne wsparcie dla uczniów i środowiska w którym funkcjonują.