EKOszkoła 2024

Nasza szkoła po raz drugi ubiega się o tytuł szkoły przyjaznej ekologii (pierwszy tytuł uzyskaliśmy w 2022 r.) Jest to projekt edukacyjny skierowany do przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych z terenu całej Polski. Celem projektu jest:

  • kształtowanie postawy ekologicznej, aby poprzez zmianę własnych nawyków życia codziennego przeciwdziałać degradacji środowiska,

  • poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia człowieka,

  • pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska przyrodniczego,

  • poznanie środowiska lokalnego, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony.